พิธีประดับเครื่องหมายยศ “นาวาอากาศเอก” และ “นาวาอากาศเอกหญิง”

พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ “นาวาอากาศเอก” และ “นาวาอากาศเอกหญิง” ให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ในการนี้ นาวาอากาศโท จิตติวุฒิ วันทนา เสนาธิการกองบิน 4 รับพระราชทานยศเป็นนาวาอากาศเอก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ 

พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ “นาวาอากาศเอก” และ “นาวาอากาศเอกหญิง”
ให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น


พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง
ผู้บัญชาการทหารอากาศ

นาวาอากาศโท จิตติวุฒิ วันทนา เสนาธิการกองบิน 4
รับพระราชทานยศเป็น นาวาอากาศเอก


พิธีประดับเครื่องหมายยศ “นาวาอากาศเอก” และ “นาวาอากาศเอกหญิง”

     ดูรายละเอียดต่อ
และร่วมแสดงความคิดเห็นใน Facebook....
 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กองบิน 4
อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์ 056-261071-53500
[Contact webmaster ] Email : wing4_it@rtaf.mi.th

กองบิน 4 กองบิน 7 กองบิน 21 กองบิน 23 กองบิน 41 กองบิน 46 กองบิน 56 กองบิน 2 กองบิน 1